Evolúcia alebo stvorenie ?

Obsah : 

Úvodom :

Argumenty kreacionistov :

1 : Prečo dnes nepozorujeme žiadne medzičlánky, a teda prechodné druhy medzi suchozemskými živočíchmi a morskými, medzi zemskými tvormi a lietajúcimi tvormi ? Prečo nepozorujeme polovtákov, poloryby ?

A : Prechodné druhy medzi vodnými a suchozemskými tvormi - poloryby:

B : Vývin suchozemských živočíchov k vtákom

C : Vývin od opice až k človeku homo sapiens sapiens - Kapitola sa postupne doplní

2 : Vedecká obec nie je v evolúcii v konsense

3 : Existujú zvieratá, ktoré sa ani za milióny rokov nezmenili ako mucha, krokodíl, Latiméria divná

4 : Nepozorovali sme v priamom prenose premenu a vznik jedného druhu na druhý

5 : Dokonalé ľudské telo

6 : Nie je možný prechod z morského prostredia na suchozemské, pretože morské živočíchy by sa na pevnine zadusili

7 : Naozaj je človek je na vrchole vývojového reťazca ?

8 : Mutácie sú škodlivé, vedú k deštrukcii, chorobám a vymieraniu a nie k vytváraniu nových druhov

9 : Medzičlánky odsudzujú zvieratá na zánik

10 : Keď sa vyvíjal nový polodruh, napríklad z jašterice na vtáka, musela existovať DNA s novými informáciami o perí a konštrukcii krídel. ako? 

11 : Evolúcia nevie žiadnym spôsobom odpovedať na otázku, čo bolo skôr, vajce alebo kura? 

12 : Ako vzniklo vedomie a inteligencia skrze evolúciu ?

13 : Pravdepodobnosť vzniku života

14 : Kambrická explozia

15 : Neredukovateľná zložitosť - oko

....................................................................

Dôkazy evolúcie :

1 : Genetická príbuznosť

2 : Prechodné články

3 : Zakrpatené orgány - nanič dizajn

4 : Mikroevolúcia

5 : Paleontológia

6 : Dlhé veky jednotlivých geologických vrstiev

7 : Nemožnosť samovytvorenia Boha

8 : Súhlasný názor 99,9% vedcov

9 : Veľký tresk

10 : Rozloženie a vývin zvierat na kontinentoch

11 : Náhodné udalosti na Zemi


Úvodom : Hoci žijeme v 21 storočí, stále sa nájde veľké množstvo ľudí ktorí aj napriek všetkým vedeckým poznatkom stále odmietajú prijať evolučnú teóriu :

Zaujímavý prieskum sa robil v krajinách Európy a v USA, koľko % ľudí verí v evolúčnú teoriu. Prieskumnú vzorku netvorili IBA náboženskí ľudia, ale vzorka bola náhodná. V USA len okolo 40 % uznáva Evolúciu, na Slovensku len 57%.

V Afrických, Ázijských, Juhoamerických krajinách je tento počet ešte oveľa nižší. Nebudeme teda od veci, ak prehlásime, že na celom svete dnes verí v evolučnú teóriu menej než 50% obyvateľstva a dominanciu má teda viera vo stvorenie. Aby sme zistili, čo vedie kreacionistov k viere v stvorenie a k odmietaniu evolúcie, musíme sa pozrieť na všetky ich argumenty, ktorými a "oháňajú".


Argumenty kreacionistov :

1 : Prečo dnes nepozorujeme žiadne medzičlánky, a teda prechodné druhy medzi suchozemskými živočíchmi a morskými, medzi zemskými tvormi a lietajúcimi tvormi ? Prečo nepozorujeme polovtákov, poloryby ?

Komentár : Takéto druhy dnes pozorujeme......

A : Prechodné druhy medzi vodnými a suchozemskými tvormi - poloryby:

https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_fish


2 : Ryba s nohami schopná dýchať  vzduch a pohybovať sa na pevnine - Axolotl mexický 

https://rybicky.net/atlasostatnich/axolotl_mexicky


3 : Ryba s tenkými predĺženými nohami - tripod fish

https://yanfengkang.wordpress.com/2014/02/25/tripod-fish/


4 : Ryba s nohami - Mohawk fish

Tieto ryby sa naučili, pohybovať sa pozdĺž dna používaním spodných plutiev, ktoré dnes už nepripomínajú plutvy, ale skôr "labky". Táto skupina rýb nemá močový mechúr (u rýb slúžiaci na pohybovanie sa), respektíve ten jej evolučne zmizol, čo len potvrdzuje, že sa táto skupina rýb začína pretvárať z rýb na iný druh.

https://sk.public-welfare.com/4336517-fish-with-legs-and-those-who-are-taken-for-them


5 : Ryba s poloplutvami - Rybie anabas

Nemá nohy, ale na jeho plutvách opúšťa vodu a môže stráviť na zemi až osem hodín. Je schopný vyliezť na kameň, ker, a dokonca aj na strom. Tieto poloplutvy sú teda predchodcami nôh rýb

https://sk.public-welfare.com/4336517-fish-with-legs-and-those-who-are-taken-for-them


6 : Ryba s krídlami a nohami - Lepidotrigla papilio

https://www.australiangeographic.com.au/blogs/creatura-blog/2014/11/eastern-spiny-gurnard-fish


7 : Skamenelina ryby Tiktalik


8 : Skameneliny ryby s poloplutvami Eusthenopteron

Bola to veľká ryba, merala až štyri stopy (1,2 m) na dĺžku. Najdôležitejšie je, že kosti jeho prsných a panvových plutiev obsahujú veľa dôležitých vlastností, ktoré by chodiace stvorenie potrebovalo, čo mu dáva ruky a nohy predkov vo forme plutiev. Medzi ďalšie znaky, ktoré spájajú Eusthenopteron so skorými suchozemskými zvieratami, patrí zloženie jeho zubov, konštrukcia chrbtice a usporiadanie kostí v prednej časti lebky.

https://www.fossilhunters.xyz/prehistoric-earth/lobefinned-fishes.html


9 : Ryba s poloplutvami a pľúcami - dvojdyšník

Dvojdyšníky majú okrem žiaber aj jednoduché pľúca na dýchanie vzduchu. Môžu žiť v močiaroch s nepriaznivými kyslíkovými podmienkami a dokážu prežiť aj mimo vody. ich plutvy nie sú typické rybie plutve, ale sú značne zosilnené, takže sa nimi ryba dokáže pohybovať aj na zemskom povrchu. Dvojdyšníky sú príkladom evolúcie morských zvierat na suchozemské, ktorým sa postupom času vytvorili pľúca na dýchanie vzduchu a z plutiev "nohy" na chodenie po zemskom povrchu.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dvojdy%C5%A1n%C3%ADky


10 : Ryba s nohami - Ogcocephalus DarwinI

https://en.wikipedia.org/wiki/Red-lipped_batfish


11 : Ryba s nohami - Brachionichthys hirsutus

https://en.wikipedia.org/wiki/Spotted_handfish


12 : Ryba bez chvostu - sunfish

V priebehu evolúcie zmizla chvostová plutva (chvost) slnečnice, ktorú nahradil hrudkovitý pseudochvost, clavus. Táto štruktúra je tvorená zbiehaním chrbtovej a zadkovej plutvy a ryby ju využívajú ako kormidlo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_sunfish#Fins


13 : Morské hady ktoré žijú aj vo vode aj na Zemi

Morské kraity sú rod jedovatých elapidov. Sú semiakvatické a zachovávajú si široké brušné šupiny typické pre suchozemské hady na pohyb na súši, ale majú aj lopatkovité chvosty na plávanie. Na rozdiel od plne vodných ovoviviparóznych morských hadov sú morské kraity vajcorodé a musia prísť na pevninu, aby strávili korisť a položili vajíčka. Ide teda o suchozemské tvory, ktoré sa adaptovali na morské prostredie a ktorým sa časom vyvinula ústna sliznica rozpúšťajúca a prijímajúca kyslík z vody.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_krait


B : Vývin suchozemských živočíchov k vtákom 

1 : jašterice s krídlami

https://en.wikipedia.org/wiki/Draco_(lizard)


2 : Lietajúce vačkovce ktoré sú medzičlánkom netopierov

https://www.cas.sk/clanok/114441/batman-je-amater/


3 :  Skamenelina Archaeopteryxa - vtákojašter

https://www.livescience.com/24745-archaeopteryx.html

Tento dinosaurus je považovaný za vtákojaštera preto, lebo nie je ani jašter ani vták, telo má vtáčie, ale hlavu má stále jašteriu.


4 : Nemicolopterus - vtákojašter

https://en.wikipedia.org/wiki/Nemicolopterus

https://tech.sme.sk/c/3728225/nasli-unikatneho-lietajuceho-jastera.html


5 : Skamenelina polovtáka - Jinfengopteryxa

https://en.wikipedia.org/wiki/Jinfengopteryx


6 : Skamenelina polovtáka - Dromeosaura

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dromeosaury

https://encyclopediaofalabama.org/article/m-8488


7 : Skamenelina polovtáka - Ambopteryxa


C : Vývin od opice až k človeku homo sapiens sapiens

Australopitek : Pochádzal z Južnej Afriky. Pod tento rod patrí niekoľko druhov, predovšetkým A. africanus a A. afarensis.

Rozdieľ medzi šimpanzom a Australopithekom :

1 : Mozog Australopitheka s objemom 600 cm3 bol zhruba o polovičku väčší ako veľkosť veľkých opíc šimpanzov, ktoré žijú v našich dňoch.

2 : Rozbory asi 70 exemplárov v Sterkfonteine z roku 1996 ako aj 4 kosti stupaje pri revízií starších juhoafrických nálezov z roku 1995 dokázali, že druh australopitek africký sa pohyboval dvojnohou chôdzou. Panva, bedrá, koleno a členok vykazujú v mnohých detailoch anatómiu a funkciu veľmi podobnú tej, ktorú pozorujeme u moderných ľudí. Zakrivené kosti prstov na rukách a nohách sú pravdepodobne evolučnými zvyškami, ktoré zostali po predkovi podobnom opici. Zatiaľ čo horná končatina je relatívne dlhá v porovnaní s dĺžkou dolnej končatiny, chrbtica vykazuje ľudské zakrivenie a chodidlo má zbiehajúci sa palec na nohe a silné klenby, ako je to u moderných ľudí.

3 : Dochádza k zmenšeniu tesákov ako i ústnej dutiny, tvár vystupuje menej dopredu. Austraopithekovia prechádzajú na všežravú stravu. Pri love a príprave potravy používali kosti, drevo a kamene.

Obrázok : Prvý riadok sú kosti šimpanza, stredný riadok kosti Australopitheka a 3 riadok kosti človeka

https://sk.wikipedia.org/wiki/Australopitek_africk%C3%BD

https://en.wikipedia.org/wiki/Chimpanzee

https://nabt.org/files/galleries/FebABTonline-0001.pdf

https://invivomagazin.sk/ziaden-adam,-ziadna-eva-evolucne-medziclanky-a-prapovod-ludstva_244.html

https://sk.erch2014.com/obrazovanie/85546-kto-oni-predki-lyudey-osnovnye-etapy-evolyucii-cheloveka.html


Otázka č. 1 : Prečo nevidíme ryby ktoré majú polonohu, ale vidíme iba tie ryby ktoré už majú vyvinutú určitú časť nohy ? Rovnako s vtákmi, prečo nevidíme vtákov s polokrídlami, alebo jašterov s polokrídlami ?

Riešenie : Evolúcia funguje mozaikovito upozorňuje biológ Dušan Valent. Nefunguje skrze polonohy, ale iba skrze nohy, ktoré však bývajú viac či menej dokonalé. To sme videli na jednotlivých obrázkov, niektoré zvieratá mali nohy silnejšie, iné slabšie, záleží od toho v akom štádiu vývoja sa priamo nachádzajú. Rovnako tomu je aj v prípade krídiel, neexistuje polokrídlo, ale iba viac či menej dokonalé krídlo na základe toho v akom štádiu evolúcie sa práve nachádza.


Otázka č. 2 : Prečo neobjavujeme viacej medzidruhov ?

Riešenie : V prvom rade musím povedať, že ja nemám prístup ku všetkým vedeckým článkom, a keby som aj mal, nie je v mojej sile ich všetky preštudovať a vyhodnotiť. Tým pádom mnou spomenuté medzičlánky nie sú všetky medzičlánky ktoré na svete existujú, ale iba tie o ktorých ja sám viem že existujú. Skúsený biológ evolucionista s dlhoročnou praxou, alebo skupina biológov by tu možno vymenovala ešte za ďalšie tucty nových medzičlánkov.

Po druhé, Zemský povrch má 510 miliónov km2. Čo myslíte, na koľko km2 prebiehal archeologický výskum skrze vykopávky ? Ak by som povedal 51 km2 tak by som prestrelil, ale počítajme s týmto číslom. 51 km2 je len 1:10 miliónov celého zemského povrchu. Geologický výskum je teda značne obmedzený. Ak by sme však preskúmali celý povrch zeme, našli by sme 10 miliónov krát viacej medzičlánkov ako v súčastnosti nachádzame !!! A toto číslo si ešte vynásobte 100, pretože len jedno zo 100 zvierat sa zachová ako skamenelina. V prípade podmorského výskumu platí to samé. Vzhľadom na veľkosť oceánu, máme preskúmané žalostne malú plochu, no aj napriek tomu sa nám podarilo nájsť hneď niekoľko morských medzičlánkov.


Otázka č. 3 : Celkový počet medzičlánkov nie je malý, ale prečo je počet medzičlánkov malý v porovnaní s celkovým počtom známych druhov ? Dnes existuje cez tisícka známych rybích druhov, napriek tomu rybie medzičlánky tvoria len zhruba okolo vyše 10 druhov čo je menej než 0,1%.... V prípade pozemských druhov detto.

Riešenie : Na otázku prečo je tých medzičlánkov tak málo vzhľadom k počtu všetkých existujúcich nám známych druhov môže byť riešenie to, že väčšina živočíchov je spokojná tak ako sú. Väčšina rýb nemá potrebu špekulovať a skúmať čo sa nachádza na zemskom povrchu, rovnako tak väčšina jašterov nemá potrebu skákať zo stromov, ale uspokojí sa so zemským povrchom. Len malinké % rýb a jašterov zmení svoje stále prostredie, a práve títo jaštery a ryby budú tými jaštermi a rybami ktoré sa začnú vyvíjať v iný druh.

Navyše aj tí jaštery, či ryby ktoré sa menia v iný druh, nie sú v prírode dominantnými. Dominantnými sú v prírode len 100% prispôsobené druhy. Vyvíjajúci sa druh, je síce životaschopný, ale nemá dominanciu, takže je isté, že aj keď vyvíjajúci druh prežije, tak sa nebude rýchlo rozmnožovať. Preto aj dnes vidíme dominanciu 100% prispôsobených tvorov, pretože tie sa najviac rozmnožujú a tí čo sa vyvíjajú sa rozmnožujú len veľmi pomaly, pretože samičky o nich zväčša nemajú záujem. Vynásobením týchto dvoch faktorov dostaneme odpoveď na to, prečo je taký výrazný nepomer medzi vyvíjajúcimi sa tvormi a dokonale prispôsobenými tvormi.


2 : Vedecká obec nie je v evolúcii v konsenze

Riešenie : Opak je pravda. Okolo 98% súhlasí s evolučnou teóriou, čo sa dá považovať za vedecký konsenzus. Zaujímavo však dopadol prieskum v ktorom sa ľudí pýtali či si myslia, že vedci veria v evolúciu, na čo až 23% respondentov odpovedalo, že si to nemyslí.

Číslo 98% však zahŕňa aj tých, ktorí pracujú v oblastiach, ktoré nesúvisia s pôvodom života (ako sú počítačoví vedci, strojní inžinieri, matematici, fyzici atď.). Ak vezmeme do úvahy iba tých, ktorí pracujú v príslušných oblastiach vedy o Zemi a vedách o živote ako je biológia, chémia, paleontológia, geológia, existuje asi 480 000 vedcov, ale len asi 700 verí v "vedu o stvorení" alebo ju považuje za platnú teóriu (Robinson 1995). To znamená, že menej ako 0,15% relevantných vedcov verí v kreacionizmus. A to len v Spojených štátoch, ktoré majú viac kreacionistov ako ktorákoľvek iná industrializovaná krajina. V iných krajinách by preto toto číslo bolo pochopiteľne menšie.

https://talkorigins.org/indexcc/CA/CA111.html

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/02/11/darwin-day/


3 : Existujú zvieratá, ktoré sa ani za milióny rokov nezmenili ako mucha, krokodíl, latiméria divná

https://zivot.pluska.sk/zaujimavosti/vylovenie-cudnej-ryby-sokovalo-vedcov

Riešenie : Zvieratá ktoré nemenili prostredie sa ďalej nevyvíjali. A za druhé, máme tu iba jeden exemplár muchy, krokodíla, latimérie divnej. Na to aby sme mohli prehlásiť, že sa tieto druhy nevyvíjali, museli by sme mať vysledovaných všetkých ich potomkov po celé milióny rokov, to však samozrejme nemáme ! Kľudne sa teda mohlo stať, že latiméria pred 50 miliónmi rokov bola iba latiméria, no jej budúci potomkovia sa už začali pretvárať na nové druhy. 


4 : Nepozorovali sme v priamom prenose premenu a vznik jedného druhu na druhý

Riešenie : Pretože na takýto okamih je potrebný veľmi dlhý čas, ktorý sa nedá zaznamenať ani za 10 tisíc rokov a nieto ešte za okamih jednej generácie. Nie je to však ani potrebné k uznaniu evolúcie, rovnako tak isto ako sme neboli svedkami vzniku oceánov na Marse, no predsa z vyrytých odtlačkov zemského povrchu na Marse vidíme dôkazy, že sa tam oceány dakedy nachádzali.


5 : Ľudské telo je dokonalé, takže ho musel vytvoriť Stvoriteľ a nie omylná príroda. Regulácia telesnej teploty, krvný cukor, tráviace šťavy, koordinácia pohybu očí, sekrécia slín, tvorba enzýmov, apod.... sú znakom inteligentného dizajnu Stvoriteľa a nie náhodnej evolúcie

Riešenie : Ľudské telo nie je dokonalé, ale bolo "najdokonalejšie" zo všetkých tiel v minulosti, takže väčšie nepodarky boli prírodným výberom vylúčené. Predstavte si že máte 100 ľudských tiel no prežiť môže len jedno. Prírodný výber sa postará o to, že prežije len to najdokonalejšie telo, takže všetkých ostatných 99 nepodarkov zanikne a my sami budeme svedkami len toho jedného najdokonalejšieho tela. Autor tohto výroku by sa teda mal pozrieť na predošlých 99 nepodarkov a až potom hodnotiť dokonalosť ľudského tela.

A za druhé, ani súčasné naše ľudské telo nie je ani zďaleka dokonalé. Ľudská DNA obsahuje až 98% junk DNA, a teda až 98% nepotrebného "odpadu", ktorý nemá v tele žiadnu funkciu. Len 2% DNA vykonáva určitú funkciu. Ľudské telo obsahuje viacero "zakrpatených" orgánov, ktoré nemajú žiadnu potrebnú funkciu a teda predstavujú v tele len zbytočné haraburdie, a niektoré z nich sú dokonca telu vyslovene škodlivé ako napr. mandle a slepé črevo........ Aby toho nebolo málo, vo svete existujú aj vírusy, infekcie, parazity, choroby na ktoré naše ľudské telo nevie bojovať ale im podľahne. Ak takto tvorila nedokonalá evolúcia dáva to logiku, no nedáva to logiku ak takto mal tvoriť dokonalý Stvoriteľ. V ľudskom tele pri hrtane sa nenachádza priehradka, to znamená že človek môže vpiť tekutinu priamo do pľúc, čoho následkom bude sťažené dýchanie a človek musí potom vodu vykašliavať. Opice tento problém nemajú, pri hrtane sa im nachádza priehradka, čo znamená že im nemôže zabehnúť voda a dostať sa im do pľúc. Vidíme teda že ľudské telo má v sebe viacero nepodarených defektov, ktoré sú skôr znakom nedokonalej prírody.

https://www.grandforksherald.com/1150720-70-organs-you-can-live-without


6 : Nie je možný prechod z morského prostredia na suchozemské, pretože morské živočíchy by sa na pevnine zadusili

Riešenie : Tento výrok prezentoval nemecký "bádateľ" Hans Zilmer vo svojej knihe "Evolúcia podvod storočia" a nezakladá sa na pravde. Ryba ktorá vyskakuje na pevninu nezostane na pevnine nehybne stáť až dokiaľ sa nezadusí, ale po krátkej dobe ako jej dochádza kyslík sa vráti späť do mora. Takéto správanie vidíme aj na rybích medzičlánkov, ktoré sme si už v bode číslo 1: spomínali.

https://www.scribd.com/doc/84936328/ZILLMER-Hans-Joachim-Evoluce-Podvod-Stoleti


7 : Evolucionisti tvrdia, že človek je na vrchole vývojového reťazca. Tak prečo má rastlina Paris Japonica 50-krát! viac genetickej informácie ako človek? Ľudská DNA je dlhá takmer 2 m a DNA rastliny Paris Japonica je dlhá 91 m. Vidíme, že zložitá notácia nemusí nevyhnutne predstavovať vyvinutejší organizmus, ako by sa dalo očakávať z evolučných princípov. A prečo majú ostatné zvieratá lepšie vyvinutý čuch, sluch, zrak než človek, keď údajne človek je najlepšie vyvinutým tvorom na Zemi ?

https://www.evolutionrevolution.eu/

Riešenie : Nie všetky tvory sa vyvíjajú rovnako rýchlo. Niektoré sa vyvíjajú pomalšie, iné zas rýchlejšie. Človek nemá najdokonalejšie vytvorené orgány, a tým pádom nemá ani najdlhšiu DNA, ale je najlepšie prispôsobený. Síce nemá najdokonalejší čuch, sluch, výdrž, zrak, rýchlosť spomedzi zvierat, ale zato sa mu vyvinul najdokonalejší mozog, a to mu stačí aj napriek ostatným handicapom mať dominanciu nad ostatnými tvormi.


8 : Mutácie sú škodlivé, vedú k deštrukcii, chorobám a vymieraniu a nie k vytváraniu nových druhov

Riešenie : Omyl, veľká väčšina mutácii je neškodných alebo dokonca pozitívnych, a malý počet druhov so škodlivými mutáciami vyradí prírodný výber.


9 : Medzičlánky odsudzujú zvieratá na zánik, pretože poloryba nemá dominanciu oproti 100% prispôsobeným druhom a preto by všetky medzičlánky prírodný výber odsúdil na zánik, skôr než by sa stihli vyvinúť v iný druh.

Riešenie : To by bola azda pravda len vtedy ak by evolúcia postupovala napred cez polonohy, poloplutvy, polokrídla. V takomto prípade by daný druh nebol životaschopný, ale pokiaľ sa danému druhu vytvorí noha, plutva, krídlo, hoci nedokonalé, je to stále lepšie ako nič, a dáva to tvorovi životaschopnosť. To vidíme aj na dnešných medzičlánkov o ktorých bola reč v bode číslo 1 : .


10 : Keď sa vyvíjal nový polodruh, napríklad z jašterice na vtáka, musela existovať DNA s novými informáciami o perí a konštrukcii krídel. ako? Odkiaľ? Jedinou dostupnou metódou pre evolucionistov je pokus a omyl, čo nazývajú mutáciou.

Riešenie : Mutácie nie sú náhodné a nefungujú na "pokus a omyl". Rastlinám ktoré sú v zimnom prostredí si vytvoria na listoch vplyvom genetickej mutácie na listoch malé chĺpky chrániace rastlinu pred chladom. Človek ktorý sa pravidelne vystavuje silnému slnku vplyvom mutácie sčernie pokožka. Rybám ktoré bude pravidelne vychádzať na zemský povrch sa časom zo žiabier vplyvom mutácie premenia na pľúca. To nie sú náhodné deje, to je opakovaná istota. Mutácie nie sú náhodne, závisia od prostredia v ktorom sa pohybujeme a ktoré na nás vplýva.


11 : Evolúcia nevie žiadnym spôsobom odpovedať na otázku, čo bolo skôr, vajce alebo kura? To je samozrejme problém všetkých zvierat, ktoré sa liahnu z vajec, napríklad hadov, vtákov, korytnačiek a iných.

Riešenie : Skorej bola sliepka. Ako však mohla existovať skorej sliepka keď neexistovalo vajce z ktorého by sa vyliahla ? Odpoveď je v tom, že sliepka vznikla z iného druhu. Najprv teda existoval predchodca sliepky, živočích ktorý sa nerozmnožoval skrze vajcia. A z tohto živočícha sa postupne vyvinula sliepka. Najprv teda existovalo niečo ako štvrtinová sliepka, potom polosliepka, potom 3/4 sliepka. Všetky tieto sliepky kedže neboli 100% sliepkami nepotrebovali sa vyliahnúť z vajec. Až keď vznikla prvá 100% sliepka, až tej sa následne v organizme vytvorila mutácia, ktorá jej umožnila klásť vajcia, a teda nakládla prvé vajcia a vznikali nové sliepky.


12 : Ako vzniklo vedomie a inteligencia skrze evolúciu ?

Riešenie : Inteligencia aj vedomie sa vyvíjajú, takže vznikli vývinom - evolúciou. Inteligencia nie je niečo čoby bolo vopred stvorené, je to niečo čo sa získava nadobúdaním nových poznatkov a zapamätávaním si nových vecí. Malý novonarodenec napríklad nemá takmer žiadnu inteligenciu, kým dospelý človek, ktorý už nadobudol mnoho poznatkov a zapamätal si množstvo vecí inteligenciu už vytvorenú má.

V prírode sledujeme rôzne stupne vedomia. Vedomie uvedomujúce si svojho "JA" závisí od veľkosti mozgu, počtu neurónov a neurónových spojení - synapsií. Ako v tabuľke vidíme niektoré zvieratá nemajú mozog, ale majú len jednoduchú nervovú sústavu -napríklad medúza. Iné majú mozog, ale líšia sa jeho veľkosťou a množstvom neurónov v ňom a množstvom synapsií.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animals_by_number_of_neurons


13 : Pravdepodobnosť vzniku života

Kreacionisti tvrdia že pravdepodobnosť samovoľného vzniku života je tak extrémne nízka, že to dokazuje, že za stvorením nášho života musel stáť nejaký Stvoriteľ. Jednotlivé výpočty kreacionistov sa líšia, kým niektorí uvádzajú číslo 10 na 40 ( jednotka s 40 nulami), iní uvádzajú ešte exotickejšie čísla ako 10 na 80, alebo dokonca 10 na 1040 !

Riešenie : Takéto tvrdenia nesú viacero problémov

1 : Kreacionisti ignorujú fakt, že okrem nášho vesmíru môže existovať nekonečne veľa vesmírov, alebo náš vesmír môže byť večný, teda existujúci od večnosti, neustále rodiaci/zanikajúci vo veľkom Tresku. Akákoľvek nepravdepodobná udalosť sa v nekonečnom počte vesmíroch, alebo hoc aj v jednom večnom vesmíre zaiste stane skôr či neskôr !

Nemuselo by existovať ani nekonečné množstvo vesmírov, ani by náš vesmír nemusel byť večný, stačilo by ak by existovalo trebárs počet vesmírov viac než 10 na 1040 a už by sa všetky hore uvedené "nepravdepodobné" udalosti odohrali s vysokou mierou pravdepodobnosti !

2 : Pokiaľ sa nemohol vyvinúť život na základe štatistickej pravdepodobnosti, je zcela isté, že sa nemohol vyvinúť ani Boh, ktorý by bol mnohonásobne komplikovanejší než ten najzložitejší orgán na Zemi. Kreacionisti teda týmito argumentami idú sami proti sebe !

3 : Kreacionisti používajú nesprávne výpočty, pretože svoje štatistiky odvádzajú od samovoľného vzniku DNA, pretože sú toho názoru, že DNA je prvou bunkou, ktorá sa dokáže rozmnožovať, samoreplikovať (samoopravovať) a v ktorej prebiehajú katalytické reakcie. Ibaže to nie je pravda. Existujú aj oveľa jednoduchšie "bunky" od DNA, ktoré sa dokážu rozmnožovať, samoreplikovať a v ktorých prebiehajú katalytické reakcie. Takou je napríklad peptid ligáza, ktorá sa skladá z jedného reťazca 32 aminokyselín. Táto jednoduchá "bunka" spĺňa všetky faktory na to aby sa zachovala a aby sa evolučne mohla vytvárať v zložitejšie bunky.

Aminokyseliny v reťazci peptid ligázy sú presne zoradené : RMKQLEEKVYELLSKVACLEYEVARLKKVGE. Zoradenie čo i len jednej aminokyseliny inak by spravilo peptid lygázu nefunkčnou hore uvedených vlastností. Na základe štatistik, pravdepodobnosť, že sa náhodne zoradí 32 aminokyselín do toho správneho poradia, vypočítame cez 32! faktoriál. Po malom zaokrúhlení smerom nadol je to číslo 10 na 32.

Toto číslo je síce veľké, matematici by povedali že extrémne nepravdepodobné, ale znova si treba uvedomiť, že toto je číslo náhodného vzniku peptidu ligázy správnym zoradením 32 aminokyselín počas prvého chemického pokusu a na jednej Zemi ! Avšak v priebehu rannej Zeme, a teda obdobia trvajúcom minimálne 1 miliardu rokov prebehlo nespočetne veľa chemických pokusov, a nielen na našej Zemi, ale očividne aj na ostatných planétach v našom vesmíre ! Spojením týchto dvoch faktorov sa nám pravdepodobnosť rapídne zvyšuje. Presné výpočty sú však značne zdĺhavé, nič menej vedci sa na tieto výpočty podujali a zistili, že náhodné vytvorenie peptid ligázy IBA na rannej Zemi by netrvalo vyše roka !

Ešte jednoduchšie by to bolo so samovoľným vytvorením jednoduchej molekuly RNA, bez jej zložitých chemických štruktúrových reťazcov ako ju poznáme dnes. Táto "proto" RNA by obsahovala výlučne adenín, cytosín, uracil, guanín, ktoré ako dnes vieme sa dajú vytvoriť obyčajným zahriatím chemikálie formahydu a skrze UV žiarenie. Zdá se teda, že pokiaľ máme k dispozícii formamyd, slnečné svetlo a vodu ohriatu na teplotu okolo 100 stupňov Celsia, vznikajú samy od seba základné stavebné bloky RNA. K týmto 4 zlúčeninám treba pridať ešte na Zemi hojne zastúpený cukor a fosfát z ktorého sa skladá "stena" RNA. Čo je však najdôležitejšie je to, že vedcom sa už takúto "proto RNA" podarilo vyrobiť a pozorovali jej katalytické a rozmnožovacie funkcie, čo ju robí za ideálneho kandidáta z ktorého sa vplyvom evolúcie a prírodného výberu mohla vytvárať stále viac a viac zložitejšie "bunka" až k dnešnej RNA a nakoniec i DNA.

https://www.planetopia.cz/pravdepodobnost-abiogeneze.html

https://polach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=143261


4 : Kreacionisti vychádzajú z nesprávneho predpokladu, že presná sekvencia aminokyselín je čisto na základe náhody - pokusu a omylu. Ibaže takto to nefunguje. Zoberme si vymyslené slovo "Autobus". Do klávesnice náhodne so zavretými očami naťukám 7 písmen dostanem slovo "Affksps". Príroda funguje tak, že správne zoradená písmena ponechá a tie nesprávne vylúči. Takže ponechajú sa písmena "A" a "s" na prvom a 7 mieste a písmena od 2 po 6 miesto "ffksp" sa odstránia a znovu sa premiešajú. Ďalším náhodným pokusom dostanem slovo "Audksos". Druhé písmeno sa spolu s prvým a posledným ponechá a ostatné sa vyhodia a dochádza k ďalšiemu pokusu. Dostanem slovo "Audksus". A znova a znova to isté, až dokiaľ sa nevytvorí slovo "Autobus" a teda správna sekvencia. Takýmto spôsobom by sa požadovaná sekvencia dosiahla veľmi rýchlo. Vyzerá to teda ako puzzle, kde sa správne skladačky spolu spoja, kým tie nesprávne sa nespoja, no tie nesprávne sa s tými správnymi spoja v ďalších pokusoch.

Čo však viedlo vedcov k tomu tvrdiť, že to takto funguje ?

Pred dvadsiatimi rokmi evolučný biológ Richard Lenski založil z potomkov jedinej baktérie E. Coli 12 laboratórnych populácií, ktoré nechal rásť a množiť sa po celých 44 000 generácií v nádeji, že zachytí evolúciu priamo v akcii. Jedna z populácií baktérii E Coli získala schopnosť živiť sa citrónanom, čo bola jedna zo zložiek živného roztoku, v ktorých baktérie žili. Najlepšie na tom je, že túto komplexnú vlastnosť môžete získať kombináciou niekoľkých vysoko nepravdepodobných udalostí v zmene presne zoradených sekvencií DNA. To je presne to, o čom kreacionisti hovoria, že sa štatisticky nemôže stať, no ako vidíme stalo sa. Z toho je zrejmé, že správna sekvencia nezávisí od "náhody", inak by sa správna sekvencia kodujúca trávenie citroánu nedosiahla!

Sú aj iné príklady zrýchlenej evolúcie a vytvárania správnych - podľa kreacionistov samovoľne vysoko nepravdepodobných sekvencií. Jednou z nich je vytvorenie nového druhu piniek na Galapágskych ostrovov iba za 36 rokov, alebo vytvorenia nových vysoko komplexných tráviacich štruktúr u jašteríc na Galapágoch ! Stačilo iba 30 generácií, aby sa im vyvinul v zažívacom trakte útvar zvaný Bauhinská chlopňa (cecal valve), ktorý slúži na spomalenie priechodu potravy, vďaka čomu baktérie vo fermentačných komorách majú čas rozložiť ťažko stráviteľné časti rastlín. Iným príkladom je tiež rezistencia baktérii na antibiotiká.

Existujú však ešte aj mnohé iné príklady zrýchlenej evolúcie, kedy vznikla správna sekvencia kódov kódujúcich nové informácie za pomerne krátky čas, hoci podľa kreacionistov by vytvorenie takýchto nových informácii malo byť extrémne nepravdepodobné. Všetky tieto príklady ktoré sa stali a stávajú sú teda dôkazom, že správna sekvencia nezávisí od náhody, ale slúži na princípe vzniku slova "Autobus".

https://elifesciences.org/articles/55414

https://polach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=40861

https://tech.sme.sk/c/20705192/na-galapagoch-sa-pred-zrakmi-vedcov-vyvinul-novy-druh-vtaka.html

https://dennikn.sk/954137/evolucia-v-priamom-prenose-na-galapagoch-sa-vyvinul-novy-druh-pinky/


14 : Kambrická explozia

Kambrická explózia bol náhly nárast vysoko komplexných tvorov v období kambria z ničoho nič, bez predchádzajúcich fosílnych medzičlánkov.

Riešenie : Nie je to ani zďaleka pravda. Aj v geologických vrstvách spred kambria nachádzame celkom bohatý, hoci jednoduchší život. Nie je to teda tak, že by sa v predkambrických vrstvách neobjavoval vôbec žiaden život, kým v kambriu ako keby "spadol z neba".


Otázka : Ktoré nové druhy sa objavili v kambrickej vrstve a neobjavili sa v predkambriu ?

Odpoveď : Chobotnica (Anomalocaris), trilobyty, "ryba" - Haikouichthys ercaicunensis; červy, článkonožec Opabinia, Marella (článkonožec ?), lastúrnik Brachiopod. Viac toho nie je. Zo suchozemských tvorov ani jeden exemplár, a z morských tvorov počet druhov v pomere k dnešnému pomeru druhov netvorí ani 0,01% ! Naozaj sa teda dá hovoriť o vývine dnešných živočíšno pozemských druhov v období kambria ???

Ďalej, jednotlivé kambrické druhy boli v porovnaní s dnešnými potomkami oveľa menšie. Chobotnica Anomalocaris merala len 38 cm, ryba Haikouichthys ercaicunensis len 2,5 cm, článkonožec Opabinia len 7 cm, článkonožec Marella len 2 cm, lastúrnik Brachiopod do 2,5 cm ( dnešní lastúrniky dosahujú dĺžky až do 10 cm). Boli aj značne jednoduchšie - chobotnica Anomalocaris nemala ešte vyvinuté chapadlá a prísavky ako má dnes. Článkonožce Opabinia a Marella mali oproti dnešným morským článkonožcom mäkké telo, teda sa im ešte nestihla vytvoriť "ulita - pancier". Toto sú všetko rozdiely, a to len po vonkajšom vzhľade, nerátajúc vnútorný vzhľad jednotlivých orgánov !

Po tretie, obdobia kambria trvalo od roku 542 - 488 miliónov rokov, čo je rozmedzie 54 miliónov rokov ! "Komplikovanejšie" tvory ako je chobotnica Anomalocaris, či ryba Haikouichthys ercaicunensis nachádzame až v mladších vrstvách kambria. Nie je teda nič nepredstaviteľného aby počas zrýchlenej evolúcie došlo k vývinu jednoduchších rýb či chobotníc behom obdobia desiatok miliónov rokov ! Už sme si spomínali zopár príkladov vysoko rýchlej evolúcii ako je odolnosť baktérii voči antibiotikám, E Coli tráviace citrát, novovzniknutý druh piniek, jašterice z Galapág tráviace rastlinnú potravu.... Ak evolúcia mohla v niektorých prípadoch postupovať takto veľmi rýchlo, nie je vôbec nepredstaviteľné aby sa vytvorilo zopár jednoduchších mnohobunkových organizmov za dobu niekoľkých desiatok miliónov rokov !

Po štvrté, život sa nachádzal aj v období spred kambria :

1 : Korálohubka Proarticulata :

Korálohubka, zrejme predchodca lastúrnika Brachiopodu v kambriu.


2 : Rangeomorfy

Mnohobunkovce pozostávajúce z rozvetvených "listových" prvkov", z ktorých každý má dĺžku niekoľko centimetrov, z ktorých každý pozostáva z mnohých menších rozvetvených rúrok, ktoré drží polotuhá organická kostra.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rangeomorph


3 : Trilobozoany

https://en.wikipedia.org/wiki/Trilobozoa

Živočíchy - teda, asi živočíchy - s trojlúčovou symetriou. Boli považované za príbuzných ostnatokožcov, pŕhlivcov alebo hubiek. Trilobozoany niekedy pripomínali placky, inokedy kvety (Lorenzinites) či hviezdice (Rugoconites) - trojlúčová symetria tela však zostávala. Kanálovitá vnútorná stavba rodov ako Tribrachidium naznačuje, že svojím telom filtrovali veľké množstvá vody podobne ako dnešné hubky.


4 : Spriggina

Živočích veľmi podobný trilobitom - pravdepodobne ich predchodca. Oproti trilobitom v kambriu bol však o niečo jednoduchší, nemal nohy a pravdepodobne ani oči (pokiaľ oči mal, muselo ísť o jednoduché malé oči). Jeho telo bolo mäkké.

https://en.wikipedia.org/wiki/Spriggina


5 : Praecambridium

Drobný, iba asi 5 milimetrov dlhý tvor na prvý pohľad pripomínajúci trilobity. Jeho telo tvorilo 5 segmentov (pripomínajúce jednoduché nohy), ktoré sa smerom dopredu zväčšovali a vpredu vytvárali niečo na spôsob jednoduchej hlavy. Možno to skutočne bola hlava.

https://invivomagazin.sk/galeria-najzahadnejsieho-zivota-ii-raj-posiaty-mrtvolami_379.html


6 : Bradgatia

je kríková fosília Ediacaran. Skladá sa zo šiestich alebo viacerých lístkov vyžarujúcich z centrálneho kotviaceho bodu v základni. Vzhľadovo povrchovo pripomína stlačenú kapustu, aj keď v skutočnosti mala zložitejší a fraktálnejší spôsob organizácie.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bradgatia


7 : Inaria

Azda pŕhlivec (korálovec??) bez chápadiel za živa podobný strukom cesnaku. Jeho skameneliny sa podarilo objaviť v Rusku a v Austrálii. Vo svojich útrobách zrejme hostil priečkami predelený žalúdok s fotosyntetizujúcimi a chemosyntetizujúcimi symbiontmi, ktorí mu poskytovali kyslík.

https://en.wikipedia.org/wiki/Inaria


8 : Tamga

3- až 5-milimetrový tvor, zrejme živočích podobný disku či bochníku so siedmymi hákom podobnými výrastkami, ktoré boli usporiadané do tvaru hviezdy. Organizmus zrejme patril do príbuzenstva proartikulát.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tamga_(genus)


Príčina kambrickej explózie :

Na začiatku kambria pred asi 540 miliónmi rokov došlo okrem iného k stúpaniu hladiny svetového oceánu, výraznému otepleniu a zvýšeniu obsahu vápenatých katiónov v morskej vode. Oceán zalial veľké časti kontinentov, čím vznikli teplé plytké moria, ktoré poskytovali množstvo prázdneho priestoru. Plytké, presvetlené a teplé vody rozvoju života napomohli. Objavilo sa veľké množstvo nových malých organizmov, spoločne nazývaných planktón. Dodnes ide o rozšírený zdroj potravy pre rôzne živočíchy a tak to bolo aj v kambriu. Zvýšenie obsahu vápenatých katiónov v morskej vode navyše spustilo ich rozsiahle využívanie v schránkach a vonkajších kostrách rôznych typov živočíchov. Rôzne tvory schránky a kostry využívali nielen ako akési odkladisko minerálov, ale aj ako ochranu pred predátormi; predátorský spôsob života sa prvýkrát objavil práve v kambriu. Kambrickú explóziu teda spustila kombinácia abiotických faktorov, ako boli zmeny podnebia a chemizmu oceánov, a biotických faktorov, z ktorých treba spomenúť vyššiu rôznorodosť planktonických druhov na báze potravového reťazca a tlak zo strany predátorov - pretože je známe, že zvieratá sa rýchlejšie rozmnožujú ak sú lovené. Obdobia kambria bolo teda ideálnym obdobím na zrýchlenú evolúciu.

ZDROJE : https://en.wikipedia.org/wiki/Anomalocaris

https://sk.wikipedia.org/wiki/Anomalocaris

https://en.wikipedia.org/wiki/Haikouichthys

https://en.wikipedia.org/wiki/Opabinia

https://en.wikipedia.org/wiki/Marrella

https://www.britannica.com/animal/lamp-shell

https://vesmir.cz/downloadfile.html?d=19151&f=26137&hash=a0829546f18f69bdd24568973536edf85c31a9a749db536ac0077557e75f1580b71acf741c1ff3bb3fccf43a9da50a2befb905856d0c041345a91424e765edbd

https://viventibusesse.blogspot.com/2019/01/vybuch-zivota-v-kambriu.html

https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/kambricka-explozia/

https://invivomagazin.sk/zneistila-aj-darwina-zahada-nahleho-zjavenia-zlozitych-organizmov-_113.html

https://invivomagazin.sk/galeria-najzahadnejsieho-zivota-i-makroskopicke-organizmy-pred-miliardami-rokov_376.html

https://invivomagazin.sk/galeria-najzahadnejsieho-zivota-ii-raj-posiaty-mrtvolami_379.html


15 : Neredukovateľná zložitosť

Na submikroskopickej úrovni sú biochemické systémy extrémne zložité, spoliehajú sa na prepracované interakcie a spätné väzby medzi organickými enzýmami, molekulami vody a oxidu uhličitého a energiou poskytovanou slnečným žiarením alebo tepelnými otvormi. Ak napríklad odstránite čo i len jednu z týchto zložiek u ribozomu, celá štruktúra prestane fungovať. Takýto prvok je teda neredukovateľne zložitý a musel vzniknúť na začiatku ako celok, čo však znamená že nemohol tak komplikovaný systém vzniknúť naraz evolučne ale stvorením. Okrem ribozómu je neredukovateľne zložité aj baktéria s byčíkom, imunitný systém či oko.

Riešenie : Ide o nepochopenie toho ako evolúcia skutočne funguje. Jednotlivé faktory, ktoré sú napríklad pre ribozóm dnes nevyhnutné k prežitiu, nemuseli byť nevyhnutné k prežitiu aj v minulosti. Evolúcia je o prispôsobovaní sa, kedy sa vytvárajú nové funkcie, kým staré funkcie zanikajú. Preto aj prvotný ribozóm mohol k svojej existencii potrebovať len 1 zo 4 faktorov, no keďže sa postupne vyvíjal a stával sa viac a viac zložitým, vytvárali sa mu nové a nové funkcie, od ktorých bola jeho životnosť závislá. Tak napríklad baktérie, ktoré by neustále požierali citrát by sa postupne stali závislými na citráte. Kreacionista by teda povedal, že baktérie museli byť od začiatku stvorené s enzýmami štiepiace citrát, ibaže nemal by pravdu, pretože ako vidíme, baktérie sa stali závislými na citráte až PO určitom dlhom období a predtým dokázali žiť bez neho. Rovnaký princíp je to so všetkými údajnými príkladmi "neredukovateľnej zložitosti".

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nezjednodu%C5%A1iteln%C3%A1_slo%C5%BEitost                                                                                     Dôkazy evolúcie 

1 : Genetická príbuznosť

Ak by bola evolúcia pravdivá, mali by sme pri porovnávaní jednotlivých sebe najviac príbuzných druhov nachádzať najväčšiu zhodu v DNA, a presne to sa aj deje. Tak napríklad v prípade dvoch najbližších príbuzných - šimpanza a človeka nachádzame až 99% zhodu v DNA !

https://blogs.unimelb.edu.au/sciencecommunication/2012/10/30/are-you-99-monkey/


2 : Prechodné články

Ak by evolúcia bola pravdivá, mali by sme nachádzať jednotlivé medzičlánky medzi jednotlivými druhmi. A presne to sa aj deje. V kapitole "Argumenty kreacionistov - medzičlánky" sme si zopár takých príkladov ukazovali.


3 : Zakrpatené orgány - nanič dizajn

Ak by bola pravda, že človek vznikol evolučne a nie stvorením, museli by sme nachádzať v tele človeka mnohé defekty, ktoré omylná príroda mohla spôsobiť, ale Stvoriteľ Boh by sa takých chýb dopustiť nemohol. A skutočne takýto nanič dizajn v našom tele nachádzame

Ľudská DNA obsahuje až 98% junk DNA, a teda až 98% nepotrebného "odpadu", ktorý nemá v tele žiadnu funkciu. Len 2% DNA vykonáva určitú funkciu. Ľudské telo obsahuje viacero "zakrpatených" orgánov, ktoré nemajú žiadnu potrebnú funkciu a teda predstavujú v tele len zbytočné haraburdie, a niektoré z nich sú dokonca telu vyslovene škodlivé ako napr. mandle a slepé črevo........ Aby toho nebolo málo, vo svete existujú aj vírusy, infekcie, parazity, choroby na ktoré naše ľudské telo nevie bojovať ale im podľahne. Ak takto tvorila nedokonalá príroda dáva to logiku, no nedáva to logiku ak takto mal tvoriť dokonalý Stvoriteľ Boh. V ľudskom tele pri hrtane sa nenachádza priehradka, to znamená že človek môže vpiť tekutinu priamo do pľúc, čoho následkom bude sťažené dýchanie a človek musí potom vodu vykašliavať. Opice tento problém nemajú, pri hrtane sa im nachádza priehradka, čo znamená že im nemôže zabehnúť voda a dostať sa im do pľúc. Vidíme teda že ľudské telo má v sebe viacero nepodarených defektov, ktoré sú skôr znakom nedokonalej prírody než výtvorom dokonalého Boha.

https://www.grandforksherald.com/1150720-70-organs-you-can-live-without


4 : Mikroevolúcia

Ak by bola evolúcia pravdivá, videli by sme zmeny v mikroevolúcii a to dnes aj skutočne vidíme, čo nepopierajú dnes dokonca ani kreacionisti. Zmeny v mikroevolúcii sú drobné zmeny na lokálnej úrovni ako napr : Stmavnutie pokožky po opaľovaní, zasrstenie zvierat počas zimy, zväčšenie/zmenšenie zvierat, zosilnenie zobákov piniek, baktérie odolné voči antibiotikám, baktéria požierajúce citrát atd.... na mikroevolúcii vidíme, že organizmy druhov sú premenlivé, a menia sa na základe vonkajších podmienok. Je preto zcela zrejmé a logické, že ak dochádza k malým zmenám druhov, bude dochádzať aj k veľkým zmenám druhov, pretože veľké zmeny druhov nie sú ničím iným než nahromadením viacerých malých zmien - mikroevolúcii.


5 : Paleontológia

Ak by bola evolúcia pravdivá, museli by sme vidieť v najstarších geologických vrstvách najmenšie, najmenej rozšírené a najprimitívnejšie zvieracie druhy, kým v mladších vrstvách by sme videli postupne zložitejšie, väčšie a rozšírenejšie zvieracie druhy. A presne takýto geologický profil dnes nachádzame po celom svete ! V najstarších geologických vrstvách nachádzame najmenšie druhy, a malý počet druhov, kým v mladších vrstvách počet druhov pribúda, zväčšuje sa a stáva sa zložitejším.

To zasadzuje zdrvujúci úder Stvoreniu, pretože pri stvorení by sme museli vidieť v geologických vrstvách totálny miš maš, všetky dnes žijúce druhy premiešané navzájom vo všetkých geologických vrstvách - všetky dnes moderné druhy by sme museli nachádzať už v predkambrických vrstvách a v každej nasledujúcej geologickej vrstve ! Museli by sme nachádzať všetky moderné druhy ako napr. človeka, psa, mačku, delfína, žraloka....... v každej jednej geologickej vrstve od predkambria až po súčastnosť, ibaže toto sa dnes nedeje ! Namiesto toho vidíme pomalý postupný vývoj od najmenších živočíchov až po tie najzložitejšie. od malého počtu druhov, až k postupnému rozšíreniu druhov. To je presne to, čo súhlasí s učením evolúcie.

PS : Kreacionisti sa tento pre nich nepriaznivý fakt snažia "zachrániť" tým, že tvrdia že geologické vrstvy od prekambria až po rok 2200 pred n.l sa vytvorili behom pár rokov počas Noeho celosvetovej potopy ! O tom že je takýto názor zcela vedecky nesprávny som písal v článku v ktorom som vyvracal celosvetovú Noeho potopu : https://paranormalnejavy1.webnode.sk/celosvetova-noeho-potopa/


6 : Dlhé veky jednotlivých geologických vrstiev

Malo by platiť to, že vrstvy prekambria až po vrstvy staré 4200 rokov odzrkadľujú všetok život vytvorený Bohom počas 7 dní a ktoré sa vytvorili v priebehu pár rokov počas Noeho potopy ako tvrdia kreacionisti, muselo by následne platiť to, že jednotlivé vrstvy budú rovnako staré ! Ibaže to dnes neplatí. Keď si napríklad zoberieme horninu z vrstvy Silurian, a horninu z vrstvy Paleocén, dostaneme pri datovaní ich veku skrze rozpad ich izotopov dve zcela odlišné výsledky ich veku o rozdiele miliónov rokov ! To by nebolo nijako možné, pokiaľ by dané horniny a teda dané dve vrstvy existovali naraz v rovnakom období ! Dáva to zmysel jedine vtedy, ak jednotlivé dve vrstvy navzájom od seba delia milióny rokov času. V takom prípade ale k žiadnemu stvoreniu všetkého života za 7 dní nikdy nedošlo !

Ďalej, geologické vrstvy od holocéna až po Archean sú kilometre hlboké, odkiaľ by sa zobralo toľko zeminy aby vznikli po celom svete kilometre vysoké vrstvy behom pár rokov ? Padajúci dážď počas Noeho potopy kilometre vysoké vrstve nevytvorí ! Ani tsunami, ani vybuchujúce sopky v miestach svojho výbuchu nedokážu ani zďaleka vytvoriť kilometre hlboké vrstvy, ale skôr vrstvy IBA do niekoľkých desiatok metrov ! Kilometre novovzniknutej zeminy po celom svete môžu vzniknúť len za veľmi dlhé obdobie, za stovky miliónov rokov ! Nijako inak to nie je možné !

A napokon v téme https://www.vedeckeokienko.sk/vek-zeme-a-vesmiru/ dokazujem vysoký vek Zeme a vesmíru. Vysoký vek Zeme a vesmíru sú dôkazom pre pomalý evolucionistický model, a nie pre stvorenie, ktoré by trvalo len krátky čas.7 : Nemožnosť samovytvorenia Boha

Popierači evolúcie sa dostávajú do veľmi ťažkej situácie. Pokiaľ by malo platiť, že človek a život na Zemi vzhľadom na jeho zložitosť nemohli vzniknúť bez Stvoriteľa, tak je zcela isté a o to viac pravdepodobnejšie, že Stvoriteľ Boh ktorý by bol mnohonásobne zložitejší než človek a život na Zemi, takisto nemohol vzniknúť bez Stvoriteľa. To by však znova odsunulo problém len na druhú koľaj a pýtali by sme sa, kto stvoril Stvoriteľa Stvoriteľa ? Ďalší Stvoriteľ ? Donekonečna to takto ísť nemôže.


8 : Súhlasný názor 99,9% vedcov
Podľa Gallupovho prieskumu z roku 1991 je z vedcov a inžinierov v Spojených štátoch len asi 5 % kreacionistov (Robinson 1995, Witham 1997). Toto číslo však zahŕňa tých, ktorí pracujú v oblastiach, ktoré nesúvisia s pôvodom života (ako sú počítačoví vedci, strojní inžinieri, matematici, fyzici atď.). Ak vezmeme do úvahy iba tých, ktorí pracujú v príslušných oblastiach vedy o Zemi a vedách o živote ako je biológia, chémia, paleontólogia, geológia existuje asi 480 000 vedcov, ale len asi 700 verí v "vedu o stvorení" alebo ju považuje za platnú teóriu (Robinson 1995). To znamená, že menej ako 0,15 percenta relevantných vedcov verí v kreacionizmus. A to len v Spojených štátoch, ktoré majú viac kreacionistov ako ktorákoľvek iná industrializovaná krajina. V iných krajinách by preto toto číslo bolo pochopiteľne menšie.
https://talkorigins.org/indexcc/CA/CA111.html


9 : Veľký tresk

Ak by malo dochádzať k evolúcii na Zemi, muselo by dochádzať aj k evolúcii vo vesmíre. Inak povedané, ak dochádzalo k evolúcii vo vesmíru, je zcela zrejmé, že muselo dochádzať aj k evolúcii na Zemi. Vedecké pozorovania vesmíru dokazujú, že vesmír nie je nemenný a nevznikol počas stvorenia, ale evolučne skrze Veľký tresk. Pre dôkazy Veľkého tresku pozri :

https://paranormalnejavy1.webnode.sk/velky-tresk/10 : Rozloženie a vývin zvierat na kontinentoch

Ak by bola evolúcia pravdivá, mali by sme na Zemi nachádzať nerovnomerné rozloženie zvierat niekde by sa malo nachádzať viac zvierat, inde menej, pretože evolúcia všade prebieha rozdielne rýchlo, niekde rýchlejšie inde pomalšie.

Tiež by sme mali na Zemi nachádzať rôzne vyvinuté zvieratá, niekde viac, inde menej, pretože evolucionistický vývoj prebieha všade nerovnomerne rýchlo.

Platilo by tiež to, že niektoré zvieracie druhy by sa mali nachádzať len na jednom lokálnom území, v jednom štáte, pretože evolúcia je jedinečný proces a druh ktorý sa vyvinie trebárs na kontinente Austrália sa nevyvinie na kontinente Afrika. či na ostatných kontinentoch.

Všetky tieto tri faktory dnes v zvieracej ríši pozorujeme, čo je ďalším silným argumentom v prospech evolúcie. A naopak, je to ďalším z protiargumentov voči stvoreniu - nedávalo by totiž veľký zmysel prečo by Stvoriteľ na jednom mieste stvoril prekypujúce množstvo druhov, kým ostatné potencionálne miesta by nechal zívať prázdnotou, alebo takmer prázdnotou, a taktiež prečo by Stvoriteľ robil tak veľké rozdiely vo vyvinutosti medzi jednotlivými zvieracími druhmi.11 : Náhodné udalosti na Zemi

Sú len dve možnosti ako vznikol život na Zemi. Buď vznikol premyslením stvorením, alebo vznikol náhodnou evolúciou. Ak by život na Zemi vznikol stvorením, tak by vznik života na našej Zemi nebol ovplyvnený náhodnými udalosťami. Ibaže keď študujeme geologický profil, zisťujeme, že životom na Zemi stála viac náhoda než premyslené dielo Stvoriteľa.

Pokiaľ by dinosauri pred 65 miliónmi rokov nevymreli človek by sa nevyvinul. Je veľmi ťažké predstaviť si Stvoriteľa, ktorý mal od počiatku úmysel vytvárať človeka, a najprv nechal evolučne vyvinúť dinosaurov, potom ich neskôr všetkých vyhubil pádom meteoritu a až na druhý pokus nechal evolúciu dospieť až k vývinu človeka ??? Toto sú skôr znaky náhodného tvorenia prírody než nejakého premysleného diela Stvoriteľa.

Ak sa teraz pýtate odkiaľ to vieme, že dinosauri vyhubil meteorit, tak vieme to tak že :
1 : Pri skúmaní geologického profilu nachádzame v geologickej vrstve "Mesozoikum" po celom svete výskyt dinosaurích fosílii, kým v hneď nasledujúcej vrstve "paleocéne" už nenachádzame, čo svedčí tomu, že niečo muselo spôsobiť náhle vymretie všetkých dinosaurov po celom svete
2 : Na Jukatánskom poloostrove bol nájdený kráter o veľkosti 10 kilometrov. To je dostatočne veľký meteorit, ktorý by pri dopade na Zem spôsobil vymretie všetkých živočíchov. https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1ter_Chicxulub
3 : V geologickej vrstve starej 65 miliónov rokov sa našlo po celom svete 50 násobne zvýšenie irídia. Irídium je chemický prvok, ktorý sa prirodzene v zemskej kôre obsahuje len v malom množstve, ale v meteoritoch je jeho zastúpenie X násobné.

https://en.wikipedia.org/wiki/Iridium

Iný príklad. Na základe geologického prieskumu sa zistilo, že v histórii Zeme sa na Zemi vyskytovalo viac dôb ľadových kedy bola celá Zem, alebo takmer celá Zem pod ľadom. A to nie raz !, ale iba v kryogéne minimálne dvakrát: pred 640-630 a pred približne 710 miliónmi rokov. Výskyt viacerých celosvetových db ľadových ukazuje, že Zem bola riadená náhodou a nie pečlivým stvoriteľským dielom. Prečo by inak Stvoriteľ vytvoril viacero dôb ľadových kedy by existujúci život zomrel a potencionálny život by nemal dosť priestoru na rozvinutie

Otázka : Aké dnes existujú dôkazy doby ľadovej ?

Riešenie : Jednotlivé argumenty

1 : Ak by nastala celosvetová doba ľadová, oceány by zamrzli na ľad. Tento ľad by bránil prívodu kyslíku z atmosféry do oceánov. To by následne viedlo k postupnému úbytku kyslíka v oceánoch a hromadeniu železa, ktoré by sa vyzrážalo na oxid železa so vznikom železných rúd. Že k tomu naozaj došlo, dokazujú páskované železné rudy nachádzané po celom svete.

2 : Pri dobe ľadovej by sa z atmosféry prestal odstraňovať oxid uhličitý. Hromadil by sa z vulkanických zdrojov a po 2 až 20 miliónoch rokov, keď by dosiahol kritickú hranicu, by z neho prameniaci skleníkový efekt spôsobil rapídne oteplenie krátkodobo až na 50º C, pokým by prebytok uhlíka nepohltilo zvetrávanie alebo priamo oceány za vzniku hrubých vrstiev hornín s významným zastúpením uhlíka - karbonátov (vápence, dolomity a iné). A tie sa skutočne našli v spojitosti s hlavnými ľadovcovými uloženinami. Ich neobyčajné znaky, ako metrové kryštály, poukazujú na veľmi rýchly vznik.

3 : V kryogénnych geologických vrstvách po celom svete dnes nenachádzame vrstvy vápenca, ktorý je typickou horninou tvoriacej sa v tropickom a subtropickom pásme. Zdá sa teda, ako keby v kryogénnej vrstve neexistovalo tropické a subtropické pásmo, čo by sedelo vtedy, ak by celá Zem bola pod ľadom.

4 : Ak by malo dôjsť k celosvetovému zaľadneniu, mali by sme nachádzať po celom svete v prekambrických vrstvách ľadovcové sedimenty - tilit. A skutočne, prvý z týchto objavov publikoval v roku 1871 J. Thomson, ktorý našiel staroveký ľadovcový sediment (tillit ) v Islay v Škótsku. Podobné zistenia nasledovali v Austrálii (1884) a Indii (1887). O štvrtom a veľmi ilustratívnom náleze, ktorý sa stal známym ako " Reuschova moréna ", informoval Hans Reusch v severnom Nórsku v roku 1891. Nasledovalo mnoho ďalších zistení po celom svete.

https://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_Earth#First_evidence_for_ancient_glaciation

https://en.wikipedia.org/wiki/Till#Tillite

https://en.wikipedia.org/wiki/Reusch%27s_Moraine

5 : Ak by v prekambriu nastala doba ľadová, mali by sme vo vrstvách vidieť nárast izotopov bóru. Tie by naznačovali, že došlo ku dramatickej zmene pH oceánov (vplyvom zaľadnenia). A skutočne dnes toto aj nachádzame

6 : V morskej vode sa nachádzajú dva stabilné izotopy uhlíka : C12 a vzácny C13, ktorý tvorí asi 1,109 percenta atómov uhlíka. Tento pomer je dnes vyvážený. Uhlík C12 sa podieľa na fotosyntéze podmorských rastlín. Ak by však oceány pokryl ľad a došlo by k postupnej strate kyslíka v mori, zredukovala by sa aj podmorská fotosyntéza rastlín a tým pádom by sa zmenilo aj množstvo C12 vrátane pomeru C12/C13 a to dosť výrazne !

A skutočne, podrobná analýza v ložiskách po celej zemeguli umožňuje rozpoznanie štyroch, možno päť ľadovcových udalosti v neskorom neoproterozoiku.

7 : Blúdne balvany

Blúdne kamene sú veľké skaly rozšírené po celom svete, tvarovo i chemicky odlišné od prostredia v ktorom sa nachádzajú, z čoho plynie záver, že tieto skaly nevznikli na danom mieste, ale boli sem niekým prevezené. V dávnej minulosti sa predpokladalo, že tieto bludné balvany premiestnila celosvetová potopa. Neskôr sa však našli nové a nové veľké bludné balvany vážiace niekoľko desiatok, ba až stovky ton, takže bolo zcela zrejmé, že vodné prúdy by takýmito obrovskými balvanmi ani nehli. Na rad preto muselo prísť iné riešenie.

Riešenie sa našlo v roztápajúcich sa ľadovcoch. Keď sa ľadovce roztápajú, voda kvapká na povrch čo následne vyvolá kĺzanie ľadovca - jeho pohyb. Takýto roztápajúci ľadovec so sebou prenáša nielen materiál ktorý v sebe obsahoval, ale aj materiál ktorý so sebou cestou naberie.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Erratikum

8 : Dropstones

Dropstones sú izolované úlomky hornín, ktoré sa nachádzajú v jemnozrnnejších sedimentárnych horninách uložených vo vode . Ich veľkosť sa pohybuje od malých kamienkov až po balvany. Dropstones sú silným dôkazom pre existenciu ľadovcov. Dnes existuje cez 5 vysvetlení ako "dropstones" vznikajú :

1 : Ľadovce

Keď sa ľadovce pohybujú po povrchu, vytrhávajú z neho kamene a začleňujú ich do svojej hmoty. Na pobreží sa oddeľujú úlomky ľadovca a plávajú preč ako ľadovce, ktoré sa často prepravujú ( splavujú na raftoch ) mnoho kilometrov do oceánu, kde sa topia a ukladajú svoj náklad na dne oceánu. Keď unášané horniny klesnú na dno oceánu, môžu sa začleniť do oceánskych sedimentov, ktoré sú zvyčajne jemne zrnité.

2 : Meteority

Meteority, ktoré pristanú v mori a uložia sa na morskom dne.

Komentár : Meteority obsahujú zvýšené množstva irídia a iných látok oproti horninám vzniknutým na Zemi. Pri skúmaní "dropstones" preto vieme rozlíšiť či to spôsobil meteorit.

3 : Sopky

Pri výbuchu sopky neraz lietajú aj veľké kamene, ktoré môžu byť vymrštené až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov !

Komentár : Pokiaľ sa však v blízkosti nájdeného "dropstone" nenachádza žiadna sopka, vieme sopečnú príčinu vylúčiť.

4 : Plte

Kamene sa dajú prepravovať aj na veľké vzdialenosti tak, že sa uviažu v plte plávajúceho rastlinného materiálu alebo v koreňoch plávajúcich stromov. Keď sa takáto plť rozpadne v dôsledku podmáčania a potopenia jej zložiek, potopia sa aj prepravované horniny.

Komentár : Kamene vytvorené týmto spôsobom sú zvyčajne spojené s organickou hmotou, najmä guľatinami - skamenenými zvyškami plte, ktoré spôsobili jej transport.

5 : Zákalové prúdy

Kvapkové kamene sa môžu ukladať aj pôsobením silných prúdov zákalu na dne oceánu. Zákalové prúdy sú podvodné rýchlo rotujúce prúdy nachádzajúce sa na povrchu strmých podmorských svahoch. V takomto prípade sa môže hornina zo zemského povrchu ľahko skotúľať až na dno oceánu.

Záver : Pokiaľ sa na základe štúdia terénu a chemického zloženia "sandstones" vylúčia možnosti 2-5 pripadá do úvahy iba teória ľadovca.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dropstone

https://invivomagazin.sk/zamrznuta-planeta-zem-ako-snehova-gula_123.html